Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kínai horoszkóp

1900.I.31 -1901.II.18.ig Patkány
1901.II.19. -1902.I.26.-ig Bivaly
1902.I.27. -1903.I.29.-ig Tigris
1903.I.30. -1904.II.16.-ig Nyúl
1904.II.17. -1905.II.4.-ig Sárkány
1905.II.5. -1906.I.24.-ig Kígyó
1906.I.25. -1907.II.13.-ig
1907.II.14. -1908.II.1.-ig Kecske
1908.II.2. -1909.I.21.-ig Majom
1909.I.22. -1910.I.29.-ig Kakas
1910.II.1. -1911.I.29.-ig Kutya
1911.I.30. -1912.II.17.-ig Disznó
1912.II.18. -1913.II.6.-ig Patkány
1913.II.7. -1914.I.26.-ig Bivaly
1914.I.27. -1915.II.14.-ig Tigris
1915.II.15. -1916.II.3.-ig Nyúl
1916.II.4. -1917.I.23.-ig Sárkány
1917.I.24. -1918.II.11.-ig Kígyó
1918.II.12. -1919.I.31.-ig
1919.II.1. -1920.I.20.-ig Kecske
1920.I.21. -1921.II.7.-ig Majom
1921.II.8. -1922.II.6.-ig Kakas
1922.II.7. -1923.II.14.-ig Kutya
1923.II.15. -1924.II.4.-ig Disznó
1924.II.5. -1925.I.24.-ig Patkány
1925.I.25. -1926.II.13.-ig Bivaly
1926.II.14. -1927.II.2.-ig Tigris
1927.II.3. -1928.I.22.-ig Nyúl
1928.I.23. -1929.II.10.-ig Sárkány
1929.II.11. -1930.I.30.-ig Kígyó
1930.I.31. -1931.II.17.-ig
1931.II.18. -1932.II.6.-ig Kecske
1932.II.7. -1933.I.25.-ig Majom
1933.I.26. -1934.II.13.-ig Kakas
1934.II.14. -1935.II.4.-ig Kutya
1935.II.5. -1936.I.23.-ig Disznó
1936.I.24. -1937.II.11.-ig Patkány
1937.II.12. -1938.I.31.-ig Bivaly
1938.II.1. -1939.II.18.-ig Tigris
1939.II.19. -1940.II.7.-ig Nyúl
1940.II.8. -1941.I.27.ig Sárkány
1941.I.28. -1942.II.15.-ig Kígyó
1942.II.16. -1943.II.4.-ig
1943.II.5. -1944.I.25.-ig Kecske
1944.I.26. -1945.II.12.-ig Majom
1945.II.13. -1946.II.16.-ig Kakas
1946.I.25. -1947.I.21.-ig Kutya
1947.I.22. -1948.II.9.-ig Disznó
1948.II.10. -1949.I.29.-ig Patkány
1949.I.30. -1950.II.17.-ig Bivaly
1950.II.18. -1951.II.6.-ig Tigris
1951.II.7. -1952.I.26.-ig Nyúl
1952.I.27. -1953.II.14.-ig Sárkány
1953.II.15. -1954.II.3.-ig Kígyó
1954.II.4. -1955.I.23.-ig
1955.I.24. -1956.II.11.-ig Kecske
1956.II.12. -1957.I.30.-ig Majom
1957.I.31. -1958.II.18.-ig Kakas
1958.II.19. -1959.II.7.-ig Kutya
1959.II.8. -1960.I.27.-ig Disznó
1960.I.28. -1961.II.15.-ig Patkány
1961.II.16. -1962.II.5.-ig Bivaly
1962.II.6. -1963.II.5.-ig Tigris
1963.II.6. -1964.II.13.-ig Nyúl
1964.II.14. -1965.II.2.-ig Sárkány
1965.II.3. -1966.I.21.-ig Kígyó
1966.I.22. -1967.II.8.-ig
1967.II.9. -1968.I.29.-ig Kecske
1968.I.30. -1969.II.16.-ig Majom
1969.II.17. -1970.II.5.-ig Kakas
1970.II.6. -1971.I.26.-ig Kutya
1971.I.27. -1972.II.18.-ig Disznó
1972.II.19. -1973.II.2.-ig Patkány
1973.II.3. -1974.I.23.-ig Bivaly
1974.I.24. -1975.II.10.-ig Tigris
1975.II.11. -1976.I.30.-ig Nyúl
1976.I.31. -1977.II.17.-ig Sárkány
1977.II.18. -1978.II.7.-ig Kígyó
1978.II.8. -1979.I.27.-ig
1979.I.28. -1980.II.15.-ig Kecske
1980.II.16. -1981.II.4.ig Majom
1981.II.5. -1982.I.24.-ig Kakas
1982.I.25. -1983.II.12.-ig Kutya
1983.II.13. -1984.II.1.-ig Disznó
1984.II.2. -1985.II.19.-ig Patkány
1985.II.20. -1986.II.8.-ig Bivaly
1986.II.9. -1987.I.28.-ig Tigris
1987.I.29. -1988.II.16.-ig Nyúl
1988.II.17. -1989.II.5.-ig Sárkány
1989.II.6. -1990.I.26.-ig Kígyó
1990.I.27. -1991.II.14.-ig
1991.II.15. -1992.II.3.-ig Kecske
1992.II.4. -1993.I.22.-ig Majom
1993.I.23. -1994.II.9.-ig Kakas
1994.II.10. -1995.I.30.-ig Kutya
1995.I.31. -1996.II.18.-ig Disznó
 

A Patkány szereti az anyagi jó világot. Erre törekszik elsõsorban, és ezt elõbb el is éri. Nem éri be kevéssel, mindent meg akar szerezni, elérni, s ha számításai nem válnak valóra, csalódottan vonul vissza. Igaz, ilyen elkeseredett életunt, kedvetlen típussal ritkán találkozunk. Szeretnek a középpontban lenni, társasági emberek; jól szót értenek mindenkivel, született diplomaták. Az életben minden helyzetben fontos szerepet kívánnak játszani; s ez általában sikerül is nekik. Értelmesek és furfangos; terveik tûzön-vízen keresztülviszik. Kedvesek, elõzékenyek és elbûvölõn tudnak viselkedni:

Hihetetlenül szívósak, törekvõk, képesek tartósan hosszan dolgozni célúk eléréséért. Mégis gyötri õket valami állandó félelem a hibázás veszélytõl; csõdbejutástól. Az életet, amikor minden simán megy rettenetesen élvezik. Igen magasra állítják a mércét, szeretnek magas színvonalon élni Ugyanakkor mindenféle társaságban és minden helyen jól érzik magukat, legyen az kiskocsma, drága bár, luxusvilla vagy vidéki ház. A lényeg, hogy sok barát vegye körül õket, és lehetõleg õk legyenek a társaság középpontjában.

A Patkány ismeretségi kõre igen nagy, bár barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Döntéseiben ugyanis gyakran téved, s nem ismeri fel (vagy csak késõn) az iga értékeket.

A Patkány-nõk már igen korán kiválasztják azt a férfit, akit azután egy életre akarnak, s ha lehet; nem is engedik el õket. Gyakran azonban ez a választásuk is elhamarkodott, téves, s ilyenkor, ha a szerelemben csalódnak de nem harcolnak új szerelemért, partnerért, gyakran teljesen visszavonulnak, feladják álmaikat. Ha társuk megértõ teljes szerelemmel, szenvedéllyel képesek szeretni, elkényeztetik, gyengédséggel veszik körül . Jellemzõ a Patkány hölgyre az érzékiség és az is, hogy igazi, kellemes otthont képesek teremteni választottjuknak. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, s ha ez mégis megtörténik, lelkûk békéje, egyensúlya felbillen. A Patkány-nõknek alaposan meg kell nézniük, kit választanak, kibe szeretnek bele, kihez kötik az életûket, mert hajlamosak a meggondolatlan lépésekre. A Patkány-férfiak is vonzók, kedvesek, ügyesek; kitûnõ társasági emberek. Olyanok, amilyeneket a nõk kedvelnek, még akkor is; ha külsõleg nem valami vonzók; mert a kedvességük; jókedélyük így is vonzóvá teszi õket: Hangjuk kellemes, szeretnek jókat nevetni, sokat és szívesen beszélnek. Mind a Patkány nõ; mind a -férfi szereti, ha jókat, kellemeseket mondanak róla. Hiúk, érzékenyek, de szretetreméltók. Hibájuk van bõven. Ilyen például, hogy nem tud titokban tartani híreket, pletykákat, amelyeket nem lenne szabad továbbadniuk. Néha utólag megbánják, hogy már megint eljárt a szájuk. Olykor kifejezetten bõbeszédûk, nem tudják magukba zárni örömüket, bánatukat. Pozitív tulajdonságuk a kitûnõ humorérzék. Kedvességgel, õszinteséggel könnyen megnyerhetõk, és ha már barátnak tartják a másikat, a kapcsolatot megõrzik, ragaszkodók, hûségesek. Általában a Patkány jegyében születettek egészsége kitûnõ, s ha mégis megtámadja a szervezetûket valami kór, könnyen, gyorsan gyógyulnak.

 

 

 

A Bivaly meglehetõsen gyakorlatias, két lábbal áll a földön, s csak készít tervet, azt próbálj a megvalósítani, amit reálisnak elérhetõnek tart. Tevékeny, egész életében arra törekszik, hogy valami maradandót aIkosson. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz, tûzön-vizen át megvalósítja.

A Bivaly nyugodt, kiegyensúlyozott, és erre is törekszik. Családszeretõ, s partnerkapcsolatában - még tudat alatt is - a nyugodt, kiegyenlítõ társat keresi, olyat, aki általában mindenre igent mond. Társától megköveteli a hûséget, az odaadást. A Bivaly-férfi nagyvonalú társával, kényezteti, de nem tûri el tõle az ellentmondást. De még ezek a keménynek mutatkozó férfiak is igen sérülékenyek a szerelemben. Ráadásul féltékenyek is. A Bivaly-nõ kifelé a legjobb feleség és anya. De állandóan vágyakozik valami más után: például egy másik kapcsolat után. Az egyhangúság beteggé teszi, de változtatni nemigen mer, s elvágyódását nem mutatja ki kapcsolatában.

A Bivaly-típus meglehetõsen merev, hagyománytisztelõ. Az újat gyanakodva fogadj a, kezdetben elutasítja. Igen jó barátok, megbízhatóak, pontosak. Ugyan-akkor gyakran önzõk, vaskalaposak, szemellenzõsök és kissé unalmasak. Mégis, aki kapcsolatba kerül velük, elsõsorban nem ezeket a tulajdonságait veszi észre; nyugalmuk, megbízhatóságuk rokonszenvet és szeretetet ébreszt.

 

 

 

A Tigrisnek szerencséje van az életben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Forradalmár, ugyanakkor született uralkodó. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megharcol sikeréért. A nehézségek nem ijesztik el, sõt élvezi, hiszen veszély, harc nélkül az élet számára nem igazán vonzó. Ez vonatkozik szerelmi életére, munkahelyén kiharcolt pozíciójára egyaránt.

A Tigris nem törik össze a sorscsapásoktól, sõt, olykor szüksége van a szenvedésekre, megpróbáltatásra, hogy Valóban megérjen. A kompromisszumok számára érthetetlenek, s nem szereti a féligazságokat, félmegoldásokat sem. Nem keresi a biztonságot, s ha nem megfelelõ partnert választ, viselkedésével kétségbeesésbe kergetheti. Nem gyûjtöget, nem tervezget elõre, a jelenben él, nagyvonalúan megvesz mindent partnerének, amivel örömet szerezhet. Bízik annyira erejében, hogy a jövõben, ha ennek eljön az ideje, ismét bizonyíthat, ismét vállalkozhat - és ismét gyõzhet. Nem egykönnyen hajtják fejüket a házasság igájába, késõn választanak házastársat, s ezt is csak kényelembõl teszik. A Tigrisek nehezen maradnak meg egy foglalkozásnál. Szeretik magukat több területen is kipróbálni - és gyõzni. Ugyanakkor a Tigris vakmerõsége és vezetõi szerepre törekvése mögött igen sok érzékenység és hiúság húzódik meg. Szereti, ha csodálják. Sokan nagyképûnek, beképzeltnek tartják, nehezen viselik el a Tigris természetét, de õ ezzel nem sokat törõdik. A legtöbb Tigris jómódú, és életét életmûvészként éli. Talán az életben több nehézséget kell leküzdenie, mint másoknak, de ez láthatóan nem zavarja.

Optimizmusát, vakmerõségét egy életen át megõrzi s társának kell megértõn viselkedni, kalandjait elnézni, ha vele akar maradni hosszú távon. Mégis megéri, mert a Tigrisre minden tekintetben számítani lehet, ereje, tehetsége egy életen át biztosítja családja biztonságát.

 

 

A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható, jóindulatú, bár olykor kissé fondorlatos. Sok a barátja, de számára a család a legfontosabb. A Nyú1 szeret védeni, anyáskodni, ápolni, gondoskodni. Olykor kicsit körülményes, nehezen dönt, fõleg fontos kérdésekben ingatag, bár megpróbálja erõsnek mutatni magát. Meglehetõsen konzervatív. Nem siet el semmit, életében legfontosabb a biztonság. Ha változtatnia kell valamit vagy valamin, szenved tõle. Igen érzékeny típus, meglehetõsen gyanakvó is, hajlamos mindent félreérteni, könnyen megsértõdik. Hangulatember, olykor igen vidám, de gyorsan le tud törni, látszólag ok nélkül.

A Nyúl-nõ jól öltözködik, jó érzéke van a divathoz, szeret flörtölni, de elsõsorban a biztonságra törekszik. Ez jellemzi a szerelmi életét, ez jellemzõ az üzleti kapcsolataira is. Igen megbízható, jó társ. Egészségük jó, vigyáznak magukra, nem esnek túlzásokba evés, ivás tekintetében. Általában kitûnõ mûvészi adottságokkal rendelkeznek. Sok közöttük az író, költõ, drámaíró. S még egy jó tulajdonsága van a Nyúlnak: ha óvatos természete és megfontoltsága ellenére bajba kerül, ügyesen ki tud mászni belõle.

 

 

 

 

A világ legnagyobb szívtiprói, legnagyobb kurtizánjai a Sárkány-nõk, de a Sárkány-férfiak is nagyszerû szeretõk. Messzemenõn nagyvonalúak, fõleg, ha vendéglátásról van szó. Nyíltszívûek; utolsó ruhájukat odaajándékozzák, de nem az utolsó fillérüket. Színesek, ötletdúsak, és kiválóan értenek az ötletek megvalósításához is. Szinte egy percig sem tudnak nyugton maradni.

Többre viszik az életben, ha egy kicsit visszafogják magukat. Maguknak való emberek, általában különcök, környezetük számára kiismerhetetlenek. Sokat foglalkozik a lélekkel, az élet értelmével. Sok Sárkány ért és vonzódik a hipnózishoz. Megfejthetetlen vonzerõ sugárzik belõlük, és ez sikerekhez segíti õket. Hûtlenek nagyon nagy a függetlenségre való törekvésük. Egy Sárkánnyal való szerelem a partnernak majdnem mindig szenvedést okoz, de ezt csak késõbb veszi észre. A Sárkányok spontánok, a bolond ötletekbõl soha nem fogynak ki... A Sárkány-nõk hallgatnak kalandjaikról. Amibe a Sárkányok nyúlnak, arannyá válik. A szerencse nem hagyja el õket az életben. Nem kedvelik az alárendelt viszonyt, és boldogtalanok, ha mások szabják munkájukat meg. Mint fõnök, a Sárkány fel tudja lelkesíteni beosztottjait, és nem nyugszik, míg nem érnek el kiemelkedõ eredményeket. Hivatásában a Sárkányok odaadók, megbízható, jó kollégák. Fáradhatatlan, ha valamit el akar érni, de a számára nem tetszõ munkát szívesen továbbadja. A pénzhez nem sok érzéke van. Hamar kifolyik a markából, igaz ugyanilyen gyorsan újra meg is szerzi.

 

 

 

A világtörténelemben sok szép vonzó asszony született a Kígyó jegyében. Sokat adnak - fõként a nõk - a külsõre, külsõségekre. Nem sajnálják a pénzt a kozmetikára, szép ruhákra. A Kígyó-nõ - nõ tetõtõl talpig. Olykor túlértékelik magukat, a munkába viszont nem akarnak sokat befektetni. Gyakran mégis az ölükbe hullik a szerencse ezt kiváló szervezõkészségük biztosítja. A Kígyó kissé kétszínû. Ha mégis barátságot köt valakivel, akkor az egy életre szól. Intelligens, gyors felfogóképességû, gyakran döbbenti meg az embereket titkolt tudásával, homályos jóslataival. Lelkében együtt él a pokol és a mennyország, a jó és a rossz. Sok függ az élettárs ügyességétõl, miként alakul a Kígyó, megtalálja-e a belsõ harmóniát. Ha a Kígyó-férfi fejébe vette, hogy megszerez egy nõt, megszerzi. Ha megszerezte, úgy tartja, mint egy madarat az aranykalitkában, s olyan féltékeny, hogy önuralmát is elveszítheti, és tettlegességre is sor kerülhet. Ha elveszítették érdeklõdésüket a társ iránt, akkor sem engedik szabadon. Egyszerûen nem tudják elviselni, hogy a másodhegedûs szerepét játsszák. Büszkeségük ezt nem engedi.

 

 

 

A Lovak hiúak, szeretnek feltûnést kelteni. Ha belépnek valahova, rögtön magukra vonják a figyelmet és a többiek mellékszereplõkké válnak. Hajlamosak fejjel menni a falnak. Ilyenkor nem segít a jó tanács. A Ló mindig azt teszi, amit jónak lát. Spontán elhatározásaikkal kétségbe ejtik partnerüket. Olykor nagyképûek, de ez közkedveltségüket nem csökkenti. Gyakran megrészegülnek saját hatalmuktól, sikerüktõl. Talpraesettek kifelé nagy öntudatot mutatnak és határozottak, befelé nagyon is tisztában vannak gyengéikkel, és ez bizonytalanná teheti õket. Mindig szükségük van a biztos otthonra, a szeretõ partnerre. Szenvedélyes szeretõk. A szerelem fontos szerepet játszik az életükben. Szerelembõl a legnagyobb ostobaságokra is képesek. De elhatározásuktól ekkor sem lehet eltéríteni õket. A Ló nem hû. Amilyen gyorsan fellángol a szerelme, olyan gyorsan le is lohad. Szereti a szabadságot és a függetlenséget. Ez már gyerekkorában is észrevehetõ. Nem kedvelik, ha le akarják kötni vagy be akarják zárni õket. Óriási, szinte kimeríthetetlen energiával rendelkeznek.

Szívesen utaznak, légszívesebben társaságban. Nem érzik jól magukat egyedül. Nem szívesen maradnak meg egy helyen. Nyugtalanok, s türelmetlenségük miatt nem képesek egy tájat, egy országot igazán élvezni. A négy fal között, otthon ülni a legborzalmasabb gondolat a Ló számára. A Ló-nõk szívesebben vesznek, mint sütnek süteményt, hiszen a boltban olyan jókat lehet fecsegni! A Ló-nõ mindig követi a legújabb divatot. Általában karcsú és jó megjelenésû. Ért hozzá, hogy férfi nélkül is érvényesüljön. Már tizenéves korában is saját útját járja a Ló-lány. Szoros kapcsolatra ifjú éveiben nem törekszik. A Ló-nõknek nagyok az igényeik, nincs könnyû dolga annak a férfinak, aki elveszi õket feleségül. Folyton folyvást a saját akaratukkal akarják érvényre juttatni a szerelemben is. A válási. arány közöttük igen magas.

A Lovak szokatlan vidámsággal vannak megáldva csodálatosan tudnak szórakoztatni. Ha még meg is dicsérik õket, csúcsteljesítményre képesek. Középkoruk felé a legvadabb Lovak is lecsitulnak, lendületük is alábbhagy. A nagy láng takarékon ég tovább. Lehiggadnak, kiegyensúlyozottabbak, elégedettebbek lesznek. Gyakran életmûvésszé válnak.

Minden hatvanadik évben születik a "Tûzló". Azok a "Tûzlovak", akik ma élnek, 1906-ban vagy 1966-ban látták meg a napvilágot. A "Tûzlovak" nem átlagemberek. Nem köznapi módon élnek, sokra viszik, nagy mû-vészek, politikusok lesznek, de akad olyán is, aki tönkreteszi önmagát és családját. Visszatérve a "normális" Lovakhoz: pénzügyekben szinte hatodik érzékkel rendelkeznek. Anyagi helyzetük miatt nem kell aggódni.

 

 

A Kecske elragadóan kedves és bájos. Egyszerûen szeretni kell. Sokat vár az élettõl, de nem akar mindezért megdolgozni. Nem arra született, hogy saját magától megálljon a maga lábán, mindig kell valaki, aki ösztönzi, aki mögötte áll. Egyedül nem érzi jól magát, a másik gondoskodására, kedves vonzódására feltétlenül szüksége van. Hirtelen lelkesedik, de általában nem sokáig tart a lelkesedése. Nagyon fontos, hogy anyagilag biztonságban éljen. Nagyobb erõfeszítésre is képes, hogy ezt elérje. Mindig magasabbra tör, de segítséggel.

Jószívû, jóindulatú. Mások véleménye mindig fontos számára. Szokatlanul kreatív, mesés ötletei vannak, és senki sem ért hozzá jobban, mint a Kecske, hogy saját ötleteit másokkal megvalósíttassa. Élénk a képzelete, vonzódik a misztikához. Soha nem mond többet vagy beszél hangosabban, mint amennyire szükség van. Szerény viselkedése megtévesztõ, a Kecske nagyon igényes és sok-sok minden kell neki ahhoz, hogy elégedett legyen. Nem köt gyorsan barátságot, de akit méltónak talál rá. annak barátja marad egy életen át. Csodálatosan érzéki és hûséges tud lenni. De érzékenysége miatt sok idõre van szüksége, míg teljesen megbízik társában. Nem túlságosan jó szervezõ, de azt a látszatot tudja kelteni, mintha hihetetlenül gyakorlatias lenne. A rutint gyûlöli, a pontosságot soha nem fogja elérni.

Nem szívesen mond le semmirõl, viszont szokatlanul nagyvonalú tud lenni, ha az ajándék semmibe sem kerül neki. Csalhatatlan ösztöne van ahhoz, hogy pénzhez jusson. Döntéseiben borzasztóan hirtelen. Minden lehetséges a Kecskénél, csak azt az életet nem szereti, amely évekre rögzített szolgálati idõt ír elõ. Egy rosszindulatú megjegyzés a Kecske-nõkrõl: õk adják ki a legtöbb pénzt ha nem a saját pénzükrõl van szó. Ez azonban túlzás.

A Kecske-nõ nem akarja kihasználni a férfiakat, de ha felfedez valamit, ami kielégíti a szép, az esztétikum iránti vágyát, nem tud ellenállni neki. Kissé megbízhatatlan és életvidám. Szívesen lakik a zöldben, messze a zajtól, bûztõl, egy tipikus parasztházban, kerttel és 1ehetõleg sok érkezõ, távozó emberrel. A nagy üzletektõl jobb, ha távolmarad, hacsak nincs hûséges, megbízható tanácsadója.

 

 

 

Közös jellemvonásuk, hogy szeretik a nagy show-mûsorokat. Kiválóan értenek hozzá, hogy felhívják magukra a figyelmet. Tele van vannak vállalkozó kedvvel. Szájuk, kezük, lábuk mindig mozgásban van. Akkor érzik magukat igazán jól, ha társaságot szórakoztathatnak, és legjobban a saját vicceiken nevetnek. A Majom egy húzásra kiissza a pezsgõspoharat. Keveset törõdik azzal, hogy más emberek miként vélekednek róla. Magával van elfoglalva. Kevés alvással beéri, szenvedélyes dohányos, az alkoholt minden mennyiségben bírja. Csodálatosan mozgékony, dinamikus; a Majmok nem akarnak és nem is tudnak mások lenni. A család néha szenved emiatt, de a Majommal soha nem unalmas az élet.

Vidám természetûek, jó barátok és fogékonyak a tréfára. Értelmük kiváló. Ez már fiatal korukban megmutatkozik tehetségesek, okosak és ügyesek, de sokszor lusták, borzalmasan megbízhatatlanok és felületesek. Néha füllentenek is . . .

A Majmok késõn házasodnak. Nehezen szánják rá magukat, nem szívesen adják fel függetlenségüket. A Majom-nõ ugyanolyan hajlamos a hûtlenségre , mint a Majom-férfi. Csak: a nõ titokban csinálja, a férfi pedig szívesen hivalkodik kalandjaival. A szerelmi bánat nem töri le õket, ennél sokkal jobban szeretik önmagukat. Más jegy alatt születettekben komoly sebeket ejthetnek.

A Majom semmit nem vesz komolyan; számára az élet játék. Játékos természetük miatt szívesen választanak játékokkal összefüggõ munkát. Szerencsés természetûek. Játszva átjutnak az akadályokon, de türelmetlenségük és felületességük miatt néha nagy lehetõségeket szalasztanak el az életben. Ez nem okoz számukra gondot, az élet szüntelenül újabb lehetõségeket kínál...

A Majmok ideig-óráig jó bajtársak, barátjuk me1lett jóban, rosszban kitartanak, de aztán hirtelen eltûnnek. Új és érdekesebb barátért elfelejtik a régit. Ha ezt szóvá teszik, úgy állítják be, mintha a másik lenne ebben a hibás. Addig csûrik-csavarják a szavakat, amíg minden a régi nem lesz közöttük. Már amíg a Majom ismét el nem tûnik .A Majom elbeszéléseiben olykor túlzásokba esik. Logikus gondolkodású, derûlátó, jövõjét mindig fényesnek érzi. Kiválóan ki lehet jönni velük, ha elbeszéléseiket nem hisszük el szó szerint. A Majom hódító mûvészetének nem könnyû ellenállni. A Majom-férfi pompásan érti, miként lehet a nõket rabul ejteni és hálóban tartani. Szerelmi ömlengéseivel csodálatos sikereket ér el.

A Majom-nõ hangulatember. Nem adja ki soha, amit valóban gondol. Szív dolgában õk a legfelületesebbek. Az együttérzés teljesen idegen a Majom-nõktõl. A lelkiismeret furdalást alig ismerik. A flörtre úgy van szükségük, mint a mindennapi kenyérre, csak így érzik jól magukat . A Majom-nõ ruhatára farmernadrágokból és pulóverekbõl áll. Tükör elõtt állni számára idõpocsékolás. Teljesen mindegy, hogy mások mit gondolnak róla, õ úgyis meg van gyõzõdve arról, hogy csinos. A Majmok azt teszik, ami tetszik nekik, amiben kedvüket lelik, még ha az nem is egészen szabályszerû. Mindezek ellenére a Majmokkal nem lehet sokáig haragot tartani. Eredetiségük, jókedvük miatt egyetlen társaság sem tudja õket sokáig nélkülözni. A Majmok az életben szívesen mutatkoznak többnek (drága autó, elegáns szálloda stb.), mint amit valójában megengedhetnének maguknak. Házastársi kapcsolatukban olyan partnerre van szükségük, aki vállalkozó kedvüket egy kissé fékezni tudja. Jótanács mindenkinek, akinek Majom a házastársa vagy a partnere: ne zárjuk õt ketrecbe! Hagyjuk beszélni, hagyjuk terveket kovácsolni, és hagyjuk meg a kis játékait. Csak akkor kell közbelépni, ha valami komolyra fordul a meggondolatlansága miatt. A Majmok. álmodozók, gyakran járnak a fellegekben, de ha egy fontos célt tûznek maguk elé, azt igen szívósan és gyakorlatiasan képesek megvalósítani.

 

A Kakas bátor, büszke, mindig megmondja, amit gondol. Igaz, szereti a feltûnést, vágyik az elismerésre, szereti, ha észreveszik. Semmi nem tudja a Kakast annyira elkeseríteni, mintha mellõzik. Mindezt a Kakas nemcsak hiúságból teszi, sokkal inkább belsõ bizonytalansága miatt. Ezért mindenkinek tudnia kell, hogy a világon van, nem szabad õt elfelejteni.

A Kakas jegyében született férfi meglehetõsen konzervatív, bár az elsõ pillanatban ez nem tûnik fel. Kellemes társasági lény, mindig barátságos és elõzékeny. Minden helyzetet gyorsan átlát, de többnyire nem bízik másokban, csak önmagában. A Kakasok szívesen építenek fel álomvilágot, amelyben a fényes fõszerep nekik jut. Nem szívesen vállalnak nagyobb kockázatot. De ha kényszerítik õket, belemennek a legveszélyesebb kalandokba is. A szerelemben a Kakas tüzes, hamar lángra lobban. A Kakas-nõk és -férfiak egyaránt kedvüket lelik abban, ha elcsavarhatják valakinek a fejét. Gyakran párosul a szerelmükben a csapodárság az érvényesülési vággyal. Maróan gúnyosak tudnak lenni. A régi kínaiak ezt így fejezték ki: "Végzetes adottságuk van ahhoz, hogy azt bántsák meg a legjobban, akit a legjobban szeretnek." Nehezen találnak maguknak olyan megbízható, hûséges partnert, amilyenre szívük szerint vágynak. Életük többnyire nagyon változatos Szükségük van az állandó felemelkedésekre és zuhanásokra. Szeretnek ujjongani, szeretik a vidámságot, de a zûrzavarokat is élvezik .

A Kakas-gyerekek megpróbálnak korán belekóstolni az életbe. Tanáraikra és társaikra hatást akarnak gyakorolni. Szívósságukkal, energiájukkal mindig elérik azt, amit elhatároztak. Már fiatal korukban is megmutatkozik nagy találékonyságuk. Erõsek, elevenek, kiváló sportolók. Vasból van az idegrendszerük, nagyon jó a szervezõkészségük. Szívesen mennek tanári vagy tiszti pályára.

A Kakas-nõ számára a házasság nem kényszerzubbony. Ezt férjüknek már a házasság elején tudomására hozzák. A Kakas-nõ nem a legjobb anya. Nem tudja elképzelni életét gyerek nélkül, nem hanyagolja el õket, de ha a szerelemrõl vagy az érvényesülésrõl van szó, akkor a gyerek a második helyre kerül. Ha egy Kakas-nõ kiszemel magának egy férfit, elõbb-utóbb biztosan megszerzi magának.

A szerencse általában nem hullik az ölükbe, mindenért keményen meg keli dolgozniuk.

A Kakas-férfinak szüksége van arra, hogy nõk vegyék körül. Férfiak társaságában nem érzi jól magát, riválisokat lát bennük. A Kakas-nõket könnyû becsapni, igen naivak, gyanút1anok, hiszékenyek...

A Kakas sokat olvas, az újdonságok nem kerülik el a figyelmét. Tudása gyakran csodálatra méltó. Mivel már gyerekkorukban sokat olvasnak, néha koravének tûnnek. Késõbb fõleg a kémia és fizika iránt érdeklõdnek. Ifjúkorukban kutatók, pilóták, tengerészek akarnak lenni. Lakásuk berendezésében konzervatívak. Ízlésük mértéktartó. A pénzzel nem mindig bánnak jól. Kontójukat minden lelkiismeret furdalás nélkül túllépik. Szívesen utaznak. De ha valami, pl. az idõjárás nem olyan, amilyennek elképzelték, borzalmasan fel tudnak háborodni.

 

 

 

A Kakas bátor, büszke, mindig megmondja, amit gondol. Igaz, szereti a feltûnést, vágyik az elismerésre, szereti, ha észreveszik. Semmi nem tudja a Kakast annyira elkeseríteni, mintha mellõzik. Mindezt a Kakas nemcsak hiúságból teszi, sokkal inkább belsõ bizonytalansága miatt. Ezért mindenkinek tudnia kell, hogy a világon van, nem szabad õt elfelejteni.

A Kakas jegyében született férfi meglehetõsen konzervatív, bár az elsõ pillanatban ez nem tûnik fel. Kellemes társasági lény, mindig barátságos és elõzékeny. Minden helyzetet gyorsan átlát, de többnyire nem bízik másokban, csak önmagában. A Kakasok szívesen építenek fel álomvilágot, amelyben a fényes fõszerep nekik jut. Nem szívesen vállalnak nagyobb kockázatot. De ha kényszerítik õket, belemennek a legveszélyesebb kalandokba is. A szerelemben a Kakas tüzes, hamar lángra lobban. A Kakas-nõk és -férfiak egyaránt kedvüket lelik abban, ha elcsavarhatják valakinek a fejét. Gyakran párosul a szerelmükben a csapodárság az érvényesülési vággyal. Maróan gúnyosak tudnak lenni. A régi kínaiak ezt így fejezték ki: "Végzetes adottságuk van ahhoz, hogy azt bántsák meg a legjobban, akit a legjobban szeretnek." Nehezen találnak maguknak olyan megbízható, hûséges partnert, amilyenre szívük szerint vágynak. Életük többnyire nagyon változatos Szükségük van az állandó felemelkedésekre és zuhanásokra. Szeretnek ujjongani, szeretik a vidámságot, de a zûrzavarokat is élvezik .

A Kakas-gyerekek megpróbálnak korán belekóstolni az életbe. Tanáraikra és társaikra hatást akarnak gyakorolni. Szívósságukkal, energiájukkal mindig elérik azt, amit elhatároztak. Már fiatal korukban is megmutatkozik nagy találékonyságuk. Erõsek, elevenek, kiváló sportolók. Vasból van az idegrendszerük, nagyon jó a szervezõkészségük. Szívesen mennek tanári vagy tiszti pályára.

A Kakas-nõ számára a házasság nem kényszerzubbony. Ezt férjüknek már a házasság elején tudomására hozzák. A Kakas-nõ nem a legjobb anya. Nem tudja elképzelni életét gyerek nélkül, nem hanyagolja el õket, de ha a szerelemrõl vagy az érvényesülésrõl van szó, akkor a gyerek a második helyre kerül. Ha egy Kakas-nõ kiszemel magának egy férfit, elõbb-utóbb biztosan megszerzi magának.

A szerencse általában nem hullik az ölükbe, mindenért keményen meg keli dolgozniuk.

A Kakas-férfinak szüksége van arra, hogy nõk vegyék körül. Férfiak társaságában nem érzi jól magát, riválisokat lát bennük. A Kakas-nõket könnyû becsapni, igen naivak, gyanút1anok, hiszékenyek...

A Kakas sokat olvas, az újdonságok nem kerülik el a figyelmét. Tudása gyakran csodálatra méltó. Mivel már gyerekkorukban sokat olvasnak, néha koravének tûnnek. Késõbb fõleg a kémia és fizika iránt érdeklõdnek. Ifjúkorukban kutatók, pilóták, tengerészek akarnak lenni. Lakásuk berendezésében konzervatívak. Ízlésük mértéktartó. A pénzzel nem mindig bánnak jól. Kontójukat minden lelkiismeret furdalás nélkül túllépik. Szívesen utaznak. De ha valami, pl. az idõjárás nem olyan, amilyennek elképzelték, borzalmasan fel tudnak háborodni.

 

 

A hûség és a megbízhatóság a Kutya legjellemzõbb tulajdonsága. A legnagyobb állóképességgel, állhatatossággal rendelkezik, ami csak elképzelhetõ. Igen család szeretõ. Ha megbomlik a családi harmónia, boldogtalan, és igyekszik a békét gyorsan helyreállítani. A legnagyobb idealisták közöttük találhatók. Önzetlenek, nemcsak saját magukra gondolnak. és fáradságot nem ismerve dolgoznak, hogy elérjék a közös célt.

Hibájuk: gyakran önfejûek és konokok. Nehezen viselik el a bírálatot. Ha valami nem a kedvük szerint történik, ingerlékenyek és harapósak lesznek. De csak rövid idõre. A következõ pillanatban segítenek - akár az ellenségeiknek is. Nincs még egy olyan állatjegy, amelyik. Segítõkészebb lenne nála. A Kutyára mindig lehet építeni. Feláldozza magát másokért. A külsõségek nem érdeklik, nem dicsekvõk. Ragaszkodnak kedves tárgyaikhoz, ruháikat évekig hordják, nehezen válnak meg tõlük. A Kutya-nõk a legagresszívabb férfiakkal is kijönnek, nyugalmukat megõrzik. Mindig készek a vigasztalásra, a kiengesztelésre.

A Kutya-gyerekek szeretik, ha kényeztetik õket. Mindig van egy csendes sarkuk, ahová egyedül visszahúzódnak, ahol álmodoznak. Kedvenc játékukat sokáig megõrzik. Hivatásukban nem nagyra törõk, kiegyeznek a második hellyel is. Nem halmoznak fel nagy anyagi Javakat, kevesebbel is beérik. Szívesen morfondíroznak. Minden kutyában rejtõzik egy kis filozófus.

A Kutya-nõ, a Kutya-férfi szerény, azt hangsúlyozzák hogy a boldogsághoz kevés is elég az életben. Nem anyagiasak, de a-pénzre azért szükségük van, hogy másokat kényeztessenek, boldoggá tegyenek. Kissé bizalmatlanok, ezzel aztán a maguk és mások életét megkeseríthetik. A Kutya alapos, amit tesz, azt mindig meggondoltan teszi. Szorgalmas de ezt környezete nem mindig ismeri el. Borúlátó. Állandó félelemben, riadókészültségben él. Általában nem bõbeszédû. Állhatatossága miatt a szerelemben majdnem mindig cé1hoz ér, pedig nem sieti el a dolgot. Ha a Kutya partnere is türelmes, ideális házasság jöhet létre. A Kutya-nõre nyugodtan rá lehet hagyatkozni, hû, rendszeretõ, kiváló háziasszony, gyerekeirõl lelkiismeretesen gondoskodik. Nagyon igazságos. Magánál és másoknál is magasra teszi a mércét - az erkölcs terén is. Gyakran választ olyan pályát, ahol a szegényeken, betegeken, gyengéken segíthet. Szívesebben ad, mint kap. Nagyvonalú, és hálát soha nem vár e1 jócselekedeteiért. Akinek Kutya a partnere, ne felejtse el, hogy a legnagyobb szerelem idején is szüksége van egy zugra, egy csendes sarokra, ahol zavartalanul egyedül lehet. A Kutya ugyanis individualista, olykor félénk, néha valóságos különc, de a legkedvesebb fajtából.

 

 

A Disznó jegyében- születettek szerencsések. Hivatásukban következetesek és anyagiakban sem szûkölködnek. Mindig elérik kitûzött céljaikat, bár sokáig tart a tervek valóra váltása. A szerencse gyakran váratlanul hullik az ölükbe. A Disznó sokszor nehézkes, olyan dolgokon rágódik, amelyek valójában egyáltalán nem jelentenek gondot. Ha a Disznó elégedetlen partnerével, nem mutatja ki, nem csap patáliát. Gyûlöli a veszekedést, inkább mindent magába fojt. A Disznók érzékenyek és kissé félénkek. Félnek a nagy szenvedélyektõl, a mindent elsöprõ szerelemtõl. De szívük mélyén mégis erre vágynak. A Disznó-nõ mindent feláldoz azért, akit szeret. Akkor is, ha vonzalmába beletipornak. A Disznók hûségesek, õszinték és türelmesek. De gyakran ijesztõen naivak, gondtalanok, könnyen elengedik magukat. A Disznó-nõk sokszor úgy érzik, hogy jóságukat a férfiak kihasználják. Igazi életmûvészek. Értenek ahhoz, hogy az elveszett helyzetekbõl is kihozzanak valamit. Nagy adag életbölcsességgel rendelkeznek. Tudják élvezni az élet szépségét, örülni apró dolgoknak is. Hibájuk, hogy nem képesek a kompromisszumra. A Disznók nagy ínyencek, olykor túlzásba is viszik, s ez egészségügyi bajokhoz vezethet. Elsõrangú konyhamûvészek. Valamilyen mûvészi hajlammal e típus képviselõi is rendelkeznek. Fodrásznõk és divattervezõk között gyakran találunk Disznó-nõket. A Disznók ugyanis szívesen végeznek alkotó tevékenységet, és ilyen szakmákban csodálatra méltó eredményeket képesek elérni. A Disznók a nyilvánosság elõtt félénkek, de ezt nem szívesen vallják be. Még valami, amit nem szívesen vallanak be: kicsapongásra való hajlamukat. A Disznó-nõ mégis kiváló anya.

A Disznókat - mindegy, hogy nõk vagy férfiak - nem lehet az elveiktõl eltéríteni. Kevés az igazi barátjuk. E téren nagyon válogatósak. Ha valakit a szívükbe fogadnak, mindent megtesznek érte és a barátságért. Szeretnek mulatni, vidámak. Divatosan, de nem feltûnõen öltözködnek. Néha szenvedélyes kertészek. Társaságukban mások is jól érzik magukat. A Disznó jegyében születettek úgy érzik, hogy mindent egy kicsivel jobban tudnak a többieknél.

 

 

 

 
 

 

ProfilképUtolsó kép


Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Június >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Statisztika

Online: 1
Összes: 114373
Hónap: 1265
Nap: 7